ТОВ «БАТ ГРУП ПЛЮС»

ТОВ “БАТ ГРУП ПЛЮС” надає послуги охорони з 2000 року на підставі ліцензії МВС України про надання послуг, повязаних з охороною державної та іншої власності серії АЕ № 262684 від 25.02.2013 р.Наші послуги

Наші переваги

ПРОФ. ПIДГОТОВКА

Професійна підготовка персоналу:

Теоретична підготовка:

 • Закони/підзаконні акти, які регламентують діяльність
  охоронних компаній;
 • Нормативно-правові бази;
 • Спеціальні інструкції і внутрішня документація;

Спеціальні тренінги:

 • Дії охорони в різних умовах на різних об'єктах;
 • Відпрацювання взаємодії;
 • Дії в екстремальних та позаштатних ситуаціях;

Фізична підготовка

 • Загально-фізична підготовка;
 • Спеціальні прийоми рукопашного бою;


Юридичні послуги
 • Повне юридичне супроводження діяльності компанії в інтересах компанії та замовника під час виконання договірних зобов`язань.
КАДРОВА РОБОТА

Відбір та підготовка персоналу:

 • Підрозділи фізичної охорони комплектуються кандидатами, які пройшли військову службу, або мають професійний досвід роботи в охороні. Відповідно до вимог чинного законодавства всі кандидати в обов’язковому порядку проходять медичний контроль у закладах МОЗ, перевірку на відсутність або наявність судимості та психофізіологічну експертизу. Крім того, проводиться психофізіологічне тестування на рівень професійної придатності та психологічну сумісність в колективі.


АУДИТ, ДОКУМЕНТАЦIЯ

Проведення повного аудиту системи безпеки:

 • Об`єкту будь-якої складності, фізичної та технічної охорони, підготовка рекомендацій та пропозицій щодо покращання та вдосконалення.
 • Документальне супроводження та розробка відповідних пакетів документів з охорони об`єкту.